VISJON:

Jobb for alle – det handler om livskvalitet

Visjonen bygger bro mellom ekspertisen vi har og samfunnsoppdraget vi er satt til å gjøre. Det å øke livskvaliteten er kjernen i det vi driver med og reflekteres i ansattes engasjement. 


VERDIER:

Våre verdiene er basert på fire grunnpilarer: 
Samfunnsoppdraget - Innovasjon - Organisasjon - Omdømme 


RAUS 

Alle har rett til å bli sett, hørt og tatt på alvor. Med vår kompetanse og forståelse for samfunnsoppdraget gir vi folk kunnskap og troen på seg selv. Vi skal by på oss selv til det beste for formålet.

SKAPENDE 

Vi skaper muligheter ved å knytte tette bånd mellom de som søker jobb og de som trenger arbeidskraft. Vårt mål er å alltid tilby tjenestene som gir de beste forutsetningene for å lykkes i arbeidslivet.

PRESTASJONSORIENTERT 

Vi skal være nysgjerrige og ambisiøse på hva som skal til for å lykkes i å løse en av samfunnets største utfordringer; Utenforskapet. Fokuset skal være på prosessen for å nå målene. Med det som utgangspunkt utvikles tilhørighet, mestring og autonomi.