VISJON:

Jobb for alle – det handler om livskvalitet

Visjonen bygger bro mellom ekspertisen vi har og samfunnsoppdraget vi er satt til å gjøre. Det å øke livskvaliteten er kjernen i det vi driver med og reflekteres i ansattes engasjement. 


VERDIER

Våre verdiene er basert på fire grunnpilarer: 
Omdømme – Økonomi – Samfunnsoppdraget – Organisasjon


Synlig (omdømme):

Arba skal ta en sterk og tydelig posisjon for å heve verdien av samfunnsoppdraget. Vi skal bli sett, forstått og lyttet til.Modig (organisasjon):

Vi skal være nysgjerrige, ambisiøse og stille tydelige krav til hverandre. Vi skal være en pådriver for konstruktive og varige endringer.Raus (samfunnsoppdraget):

Alle har rett til å bli sett, hørt og tatt på alvor. 


Resultatorientert (økonomi og samfunnsnytten):

Alt vi gjør skal være bærekraftig mhp økonomi og samfunnsoppdrag.