• Erik Kjeldstadli

  Styreleder
  Se e-post
 • Mari Hjemdal

  Nestleder styret
  Se e-post
 • Bjørn Røed

  Styremedlem
  Se e-post
 • Elisabeth Rustand

  Styremedlem
  Se e-post
 • Bilde av Kirsti Margrethe Mortensen

  Kirsti Margrethe Mortensen

  Styremedlem
  Se e-post
 • Bilde av Hartvig Munthe-Kaas

  Hartvig Munthe-Kaas

  Styremedlem
  Se e-post
 • Bilde av Julia Mjør

  Julia Mjør

  Styremedlem
  951 57 330
  Se e-post
 • Bilde av Cille Saastad

  Cille Saastad

  Styremedlem
  413 09 405
  Se e-post
 • Bilde av Raymond Nilsen

  Raymond Nilsen

  Styremedlem
  468 18 566 
  Se e-post
 • Bilde av Sven C. Vogt

  Sven C. Vogt

  Styremedlem
  90656505
  Se e-post
 • Bilde av Lise Markant Kølbel

  Lise Markant Kølbel

  Varamedlem styret
  953 65 527
  Se e-post
 • Bilde av Johannes du Plessis Scholtz

  Johannes du Plessis Scholtz

  Varamedlem styret
  905 31 717 
  Se e-post