SAMFUNNSOPPDRAGET


Arba har 80 ansatte som til enhver tid bistår mennesker med hull i CV`n, gjennom veiledning og tett oppfølging før og under et arbeidsforhold. 

Jobbveilederne har god oversikt over arbeidsmarkedet i Asker og Bærum, utdanningsmuligheter og sammen med jobbsøker og Nav legger de en karriereplan for den enkelte. Jobbsøker og arbeidsgiver får tett oppfølging av våre veiledere i hele perioden jobbsøker er ute i praksis og er tilknyttet oss. 

Arba har 114 (VTA1) ansatte som har en uføretrygd gjennom Nav, men som ønsker å jobbe ved siden av. Personer med varig tilrettelagt jobb hos oss, får bonuslønn til tillegg til uføretrygden. På disse avdelingene produseres varer og tjenester til bedrifter og privatpersoner, og de har krav til en positiv bunnlinje på lik linje med alle ordinære bedrifter.

Vi driver i tillegg flere jobbtreningsarenaer innen ulike fagområder som har som hensikt å gi enkelte jobbsøkere arbeidstrening og faglig kvalifisering, før et fast arbeidsforhold i ordinært arbeidsliv.

Ønsker du komme på en omsvisning som jobbsøker, som pårørende, arbeidsgiver eller annet -ta kontakt, så avtaler vi en tid. 

1 VTA: Varig Tilrettelagt Arbeid