Bærum kommune har direkte eierandeler i aksjeselskaper, interkommunale selskaper, samt engasjement i stiftelser/selveiende institusjoner.

Eierskapsmeldingen tydeliggjør hva en aktiv og god eierskapspolitikk innebærer for Bærum kommunes politikere og administrasjon, samt synliggjør de overordnede prinsipper for kommunens forvaltning av eierposisjoner.

Eierstyring i Bærum kommune er spesielt forankret til Eierutvalget, og oppgaver/ansvar fremkommer av eierskapsmeldingen.