Dette gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenester overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte arbeidsmarkedstiltak. EQUASS Assurance dekker godt myndighetens krav til en slik kvalitetssikring og bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO anbefaler nå alle sine medlemmer om å gjennomgå sertifiseringsprosess i EQUASS.

Arba Inkludering oppfyller de strenge kriteriene for en europeisk kvalitetsstandard for leverandører av velferdstjenester.

Prosessen rundt EQUASS-sertifiseringen har medført en større bevissthet hos alle ansatte for viktigheten av å kunne kvalitetssikre alt arbeide og dokumentere det som gjøres. Vårt mål med EQUASS er at arbeidet skal resultere i varige og gode forbedringer i alle avdelinger og tiltak.

Vi er stolte over dette kvalitetsstempelet, som en offisiell bekreftelse på at jobben vi utfører tilfredstiller de krav og forventninger som stilles til oss på mange nivå og områder. Vi vil fortsette med en kontinuerlig forbedring av våre tjenester.

Les mer om EQUASS

www.attforingsbedriftene.no
www.equass.no