Kartlegging av basiskompetanse/grunnleggende ferdigheter

På bakgrunn av innsøkingspapirer fra NAV og den kartleggingen som gjøres i tiltakets oppstartsfase, vil jobbveileder vurdere om det er hensiktsmessig å kartlegge en eller flere grunnleggende ferdigheter.

Basiskompetanse

Dette er i mange sammenhenger avgjørende for å komme inn i arbeidslivet eller beholde eksisterende arbeid.

Vi vet av erfaring at mange som deltar i arbeidsrettede tiltak har utfordringer knyttet til grunnleggende ferdigheter, og at dette kan være et arbeidshinder. Det kan blant annet være utfordringer knyttet til muntlige ferdigheter, lesing, skriving, matematikk og digitale ferdigheter.

Digital kompetanse

For deltakere er det eksempelvis viktig med digitale ferdigheter for å kunne ta i bruk ny teknologi. De fleste yrker krever også at arbeidstaker kan lese for eksempel retningslinjer, rutiner og annen informasjon.

For å kartlegge datakunnskaper på et tidlig tidspunkt vil det være relevant for mange deltakere å fylle ut skjemaet Kartlegging av IT- kunnskaper. Dette er et enkelt skjema som deltaker kan fylle ut selv eller det kan fylles ut i samtale med veileder. Dersom det vurderes at det er behov for ytterligere kartlegging vil vi kunne benytte andre verktøy.