Som jobbsøker i Arba får du en personlig jobbveileder som sammen med deg finner frem til dine styrker, tar hensyn til dine utfordringer, kartlegger realistiske muligheter og lager en målrettet plan.

Du får økt din kompetanse, styrket troen på deg selv og får oppfølging underveis i prosessen. Våre jobbsøkertjenester er et tilbud i samarbeid med NAV. Kontakt din saksbehandler i NAV dersom du tenker at dette kanskje kan være noe for deg.

Vår primære oppgave er å bistå deg på veien inn i eller tilbake til arbeidslivet, eller se på andre aktuelle løsninger.

Arbeidsforberedende trening er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid.

Som jobbsøker i Arba får du en personlig rådgiver som sammen med deg finner frem til dine styrker, tar hensyn til dine utfordringer, kartlegger realistiske muligheter og lager en målrettet plan. Du får økt din kompetanse, styrket troen på deg selv og får oppfølging underveis i prosessen.Våre jobbsøkertjenester er et tilbud i samarbeid med NAV. Kontakt din saksbehandler i NAV dersom du tenker at dette kanskje kan være noe for deg.

Vår primære oppgave er å bistå deg på veien inn i eller tilbake til arbeidslivet, eller se på andre aktuelle løsninger.

Våre medarbeidere har bred kompetanse innenfor kommunikasjon, karriereveiledning, veiledning og endringsprosesser og god oversikt over arbeidsmarkedet. Våre jobbsøkere får individuell oppfølging av en jobbveileder.

Din jobbveileder vil i samarbeid med deg utarbeide en handlingsplan som kontinuerlig vil bli gjennomgått slik at du når de målene som du til enhver tid setter deg. Vi vil bistå deg i kartlegging av dine ressurser og finne nye veier til jobb.

Arbeidstrening

Hos Arba Inkludering kan du få muligheten til å prøve ut nye muligheter i praksis. Dette skjer oftest gjennom arbeidspraksis i en ekstern bedrift, da forskning viser at dette gir den beste og raskest resultat på vei ut i eller tilbake til arbeidslivet.

Vi tilbyr også arbeidspraksis i en av våre interne jobbarenaer dersom det blir vurdert som mest hensiktsmessig. Du vil her få mulighet til å jobbe i en av våre avdelinger i en periode for deretter å prøve deg ute i det eksterne arbeidslivet. Hver avdeling har arbeidsledere som tilrettelegger opplæring og arbeidsoppgaver for den enkelte, i samarbeid med deg og din jobbveileder.

Erfaring fra arbeidspraksis kan være med å bygge viktig kompetanse for veien videre. I tillegg danner innsatsen grunnlag for attester og referanser.

Jobbsmak

Det er ikke alltid så lett å vite hva man egentlig kan, og hva man vil trives med. Noen ganger kan det være en utfordring å få til en god match med å finne riktig jobb hos rett arbeidsgiver. Da er det godt å få muligheten til, i en kort periode, å kunne prøve seg i ulike jobber. Vi kaller det jobbsmak.