I Norge går det et skille mellom de som har jobb og de som ikke har det. Arba Inkludering bidrar til å få flere over på jobbsiden. Vi er et springbrett til arbeidslivet for alle som ønsker å jobbe. Og vi er en viktig kilde til arbeidskraft for næringslivet i vår region.

Ønsker du jobb?

Hos oss kan du få ønsket ditt oppfylt! Som jobbsøker i Arba får du en personlig rådgiver som sammen med deg finner frem til dine styrker, tar hensyn til dine utfordringer, kartlegger realistiske muligheter og lager en målrettet plan. Du får økt din kompetanse, styrket troen på deg selv og får oppfølging underveis i prosessen.

Våre jobbsøkertjenester er et tilbud i samarbeid med NAV. Kontakt din saksbehandler i NAV dersom du tenker at dette kanskje kan være noe for deg.

Har du praktiske spørsmål om vårt tilbud? Kontakt Kjersti Dale.

Kjersti Dale
469 75 710
kda@arba.no

Trenger du folk?

Er du arbeidsgiver og trenger folk vil våre dyktige næringslivskonsulenter gjerne høre fra deg! Vi er en profesjonell rekrutteringspartner med lang erfaring innen arbeidsinkludering. Et samarbeid med oss kan alle parter vinne på. Kostnadsfritt og uten risiko får du prøve ut jobbsøkere i praksis før du eventuelt velger å ansette.

Våre profesjonelle jobbkonsulenter følger opp etter behov gjennom hele prosessen. Dette gjør oss til et førstevalg for mange arbeidsgivere. Kanskje blir du en av dem?

Ta kontakt for mer informasjon om et mulig samarbeid!

Berit Lundberg
951 07 946
blu@arba.no

Vibeke Vestgård
404 79 474
viv@arba.no