Jobbsmak 


Dette er en utprøving eller observasjon på en arbeidsplass som gir jobbsøker mulighet til å prøve ut og/eller få kjennskap til ett eller flere yrker på kort tid, og med tett oppfølging.

Jobpics 


Fungerer som er et billedbasert interesseutforskingsverktøy som kan brukes av alle. Det er særlig godt egnet for de som av ulike grunner foretrekker et billedbasert verktøy. Jobpics består av bildekort med bilder av ulike yrker. På billedkortene er det også tilhørende interessekode, krav til utdanningsnivå for det gitte yrket og en oversikt over beslektede yrker.

Work Interest Explorer (WIE) 


Nettbasert lærings- og arbeidsverktøy som brukes til å utforske interesser, yrkes- og utdanningsmuligheter, samt å ta et helhetlig og realistisk valg. En del av WIE er basert på RIASEC-systemet, som deler interesser i kategoriene; praktisk (R), teoretisk (I),kreativ (A), sosial (S), foretaksom (E) og systematisk (S).

Inflow24-profil 


Dette er et profil- og samtale­verktøy for arbeidslivs­vei­ledning som kart­legger verdier, interesser og personlige pre­feranser. Verktøyet har fokus på 24-timers menneske og kartlegger frisk­faktorer og kilder til overskudd og arbeids­glede. Du kan gå inn på https://styrkejakten.inflow24.com, og gjennomføre profileringen. Deretter kan du bestille time for digital veiledning hos en profesjonell karriereveileder mellom kl 09.00 og 21.00 alle dager i uken.   
Ved Arba utfører vi karriereveiledning i henhold til standardene for Kvalitet i Karriereveiledning fra Kompetanse Norge.