En av tre under 44 år sier de opplever lite mening i livet, og rapporterer om generelt dårligere livskvalitet. Forskjellene mellom de yngste og eldste i samfunnet på dette området er store. Mens det tidligere var de unge som var mest fornøyd med livet, så er det i dag omvendt.

Les mer om årets tema her: Tema 2024 | Verdensdagen for psykisk helse

Her er link til våre markeringer Arba- Verdensdagen for psykisk helse i Asker & Bærum | Verdensdagen for psykisk helse