Våre ansatte har bred kompetanse på karriereveiledning og tilrettelegging, og er opptatt av å skreddersy et tilbud som passer deg. Vi tilbyr spennende arbeid på en av våre interne arenaer, eller i en bedrift dersom du ønsker det.

Hvem kan få en tilrettelagt arbeidsplass:
  • Du må ha innvilget / eller forventes å få innvilget uføretrygd
  • Du må ha bostedsadresse i Asker eller Bærum
  • Du må ha mulighet til å jobbe 50 % stilling eller mer

 

Hvordan søker du:
  • Tilrettelagt arbeid (VTA) søkes gjennom NAV i kommunen der du bor
  • Det er NAV Asker eller Bærum som søker for deg – kontaktinfo NAV
  • Vi hjelper deg gjerne med å kontakte NAV

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer om Arba, vi inviterer gjerne potensielle søkere på en omvisning.

SØK TILRETTELAGT JOBB HOS ARBA