Arba har 114 plasser i tilrettelagt arbeid og tilbyr ulike typer arbeidsoppgaver innen lager og logistikk, cafè og kantinedrift, bruktbutikk og gjenvinning, servicetjenester, mekanisk verksted og elektromontasje.

Vi har i tillegg et tett samarbeid med lokalt næringsliv og oppretter praksisplasser etter individuelle ønsker. Du får oppfølging fra arbeidsleder som støtter deg med å nå dine mål. Det å oppleve mestring og ha en jobb å gå til er en av samfunnets bærebjelker.

Som arbeidstaker ved Arba får du:
  • Karriereveiledning og arbeidsoppgaver tilpasset dine ønsker og behov
  • Ansatte i tilrettelagt arbeid har uføretrygd som hovedinntekt og mottar timebasert bonuslønn i tillegg. Ansettelsesavtale iht. arbeidsmiljøloven
  • Kvalifisert vurdering av dine muligheter opp mot utdanning, hospitering/praksis og ansettelse i ordinært arbeidsliv
  • Vi har fokus på kompetanseheving og helsefremmende tiltak som fagseminar med overnatting en gang i året, sosiale samlingspunkter som sommerfest og julelunch.