Å ansette fra utenforskapet og være med på å løfte mennesker fra stønader og inn i lønnet arbeid er svært viktig for individets livskvalitet, kan gi meget lojale medarbeidere og grunnleggende for en bærekraftig velferdsutvikling. 

For å lykkes med dette samfunnsoppdraget trenger vi gode arbeidsgivere som ønsker å åpne opp for arbeidsinkludering. Vi starter med et møte der vi der vi kartlegger bedriftens behov for arbeidskraft og finner riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg tilbake til lønnet arbeid.

Vi jobber etter Ringer i Vannet-metoden. Dette er en rekrutteringsstrategi skreddersydd for næringslivet. Mens man før lette etter jobber som passet litt til personen, søker man nå etter personer som passer til jobben:  

  • Rekrutteringsstrategi der vi kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet, med bedrifter som har behov for arbeidskraft
  • Vi tar alltid utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft
  • Vi følger oppp kandidat og arbeidsgiver før og under prasisperioden
  • Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar
  • Målet er alltid fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet 

 

Sjekk hva arbeidsgivere, statsminister og statsråd sier om Ringer i vannet-metoden. https://youtu.be/zrf1jQqA-1A

Hva er Ringer i Vannet - Rekrutter nye ansatte enkelt, trygt og kostnadsfritt: https://youtu.be/zn0XHfJzYr4