Hva er ekspertbistand? 

 • Ekspertbistand er en tilskuddsordning i IA-avtalen hvor formålet er å forebygge og redusere sykefravær. 
 • Eksperten er en nøytral part som kan se på utfordringene med nye øyne. 
 • Målet er å hjelpe den ansatte med å returnere til arbeidet eller finne alternativt arbeid, enten hos samme arbeidsgiver eller en annen.
 • NAV kan dekke utgifter til ekspertbistand inntil 22 300 kroner per sak.

 

Hvem kan motta ekspertbistand? 

 • Bedrifter med ansatte som har vedvarende og/eller hyppig sykefravær.

Forutsetninger:

 • Du og den ansatte har allerede forsøkt å identifisere og løse årsakene til sykefraværet uten suksess.

 • Både du og den ansatte er enige om at ekstern hjelp er ønskelig.

 • Den ansatte trenger ikke nødvendigvis å være sykmeldt når du søker om tilskudd til ekspertbistand.

SE MER INFORMASJON PÅ NAV SINE SIDER VED Å TRYKKE HER

 

Hvorfor benytte seg av ekspertbistand?

 • Ekspertbistand kan bidra til å redusere sykefraværet i virksomheten din. Ved å identifisere og løse årsakene til sykefraværet, kan man bidra til at den ansatte raskere kommer tilbake til jobb, noe som igjen reduserer kostnadene knyttet til langvarig fravær.
 • Eksperten kan bistå med kartlegging av arbeidsplassen, gjøre en arbeidsplassvurdering og funksjonsvurdering (ergonomisk, fysisk, psykososialt og organisatorisk) og foreslå tiltak. Dette kan føre til at ansatte kan få tilpasset arbeidsoppgavene og utføre arbeidet selv om den har noen begrensninger. Dette kan også gjøre bedriften din oppmerksom på ting vedrørende arbeidsmiljøet. Dermed kan dere få gjort tiltak som bidrar til en mer trivelig og helsefremmende arbeidsplass som reduserer risikoen for fremtidig sykefravær.
 • Eksperten veileder arbeidstaker til å finne strategier for å fungere i arbeidslivet på tross av helseutfordringer – enten på eksisterende arbeidsplass, eller bistå med å finne ny karriereretning. 

 

Vår kompetanse

Kopano har kompetanse på forebygging, tilrettelegging og arbeidsinkludering. Vi er en nøytral bidragsyter i løsningsarbeidet. 

 • Arbeidsplassvurdering.
 • Tilretteleggingskompetanse. 
 • Kompetanse på relasjon i arbeidsmiljøet. 
 • Kompetanse på vanskelige og diffuse fraværsrelaterte problemstillinger. 
 • Kompetanse på endring i arbeidslivet. 
 • God kjennskap til det offentlige og private hjelpeapparatet. 
 • Kunnskap om aktuelle lovverk.
 • Inkluderingskompetanse. 
 • Karriereveiledningskompetanse. 

 

Vestfold fjellboring deler deres erfaring med ekspertbistand:

Se hvilke Kopano-partnere som tilbyr dette i nærheten av deg:

Agder
Finnmark
Møre og Romsdal
Nordland
Oslo
Rogaland
Telemark
Telemark og Vest-Viken
Troms
Trøndelag
Vest-Viken
Vestfold
Øst-Viken