Kløverbakken er en ordinær barnehage, som drives etter Lov om barnehager, og følger kommunalt opptak av barn. Barnehagen har ca. 30 barn i alder 1-5 år fordelt på 2 avdelinger, og en fast stab på 7 ansatte.

I barnehagen er det anledning til å søke læreplass som lærling mens man er i et tiltaksløp. Målet er fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Kløverbakken gir da opplæring i teoridelen av studiet, dersom det er flere lærlinger som tar dette faget. Alternativt vil barnehagen hjelpe til med å skaffe teoriundervisning via Akershus Fylkeskommune.

Vår hovedoppgave som barnehage:

«Barnehagen skal møte barna med tillitt og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Vi skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling, og motarbeide alle former for diskriminering.» hentet fra Lov om barnehager.