Innhold: 
  • Hva jobber vi med i salg og service?
  • Hvem representerer du?
  • Eksempler på visjoner og verdier hos arbeidsgiver, hvilke liker du best og hvorfor?
  • Hva er god service?
  • Kunden og besøkende i fokus
  • Eksempler på regler du må forholde deg til
  • Mestring av jobbrollen
  • Utdanning innenfor salg og service