Innhold: 
  • Overikt over ulike type bedrifter med behov for renhold
  • Skiftarbeid
  • Hva du må huske på mht fysisk helse
  • Arbeidsutstyr, med eksempler på hvordan du skal bruke dette
  • Avfallshåndering
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Arbeidsbeskrivelse
  • Ulike betegnelser på det som skal rengjøres, for deg som må lære mere norsk
  • Ta fagbrev som renholder