Innhold: 
  • Datasikkerhet
  • Operativsystem
  • Datanettverk og dataprogrammer/apper.

Med fokus på skrive-, regne- og presentasjonsprogrammer.