Kurset er utarbeidet av Rådet for psykisk helse, og er basert på norsk og internasjonal forskning på livsmestring og folkehelse. Forskningen viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen.  

Hverdagsgledekurset er beregnet på voksne mennesker som sliter litt både med skole, arbeid og sosiale arenaer, og som opplever at de trenger et løft i hverdagen. Dette er et kurs med fysisk oppmøte, og det er lagt opp til aktiv deltakelse fra kursdeltakerne.

Kurset går over seks kursdager og hver økt varer i 2 til 2,5 time. 
 
Arba Inkludering har valgt å bidra i Dr. Maja Eilertsens (FHI) forskning på kursets effekt på personer som mottar ytelser fra Nav. For Arba er det viktig å bidra til vitenskapelig dokumentasjon på tiltak som er ment å bedre folkehelsen og med det indirekte øke muligheter for mennesker å få og stå i jobb.
 
Kurslederne har helsefaglig bakgrunn og er utdannet kursledere i Hverdagsglede. 

hverdagsglede