Migranorsk er et nettbasert læreverk i norsk og samfunnskunnskap på nivå A1, A2 og B1 som du kan få tilgang til etter oppstart i tiltak. For å få best utbytte av norskopplæringen kombinerer vi migranorsk med praksis for å trene på arbeidsnorsk i arbeidslivet.  

Programmet består av følgende fem komponenter: Alfa, Start, Allmenn, Arbeidsnorsk og Tester.

 • Tilpasning til mobile flater
 • Universell utforming som gir fleksibel bruk
 • Integrert ordlistefunksjon med oversettelse til 26 språk
 • Bedre oppfølgingsmulighet gjennom detaljert statistikk av deltakerens progresjon

Alfa er et prisbelønnet lesetreningsprogram primært for brukere som trenger mye lesetrening, og for morsmålslesere som ikke kjenner det latinske alfabetet. Programmet kan også brukes som en innføring i norsk for dem som ikke kan noe fra før eller bruker lang tid i læreprosessen. 

 • Alfa inneholder videoer om dagliglivet i Norge. Innenfor hvert emne bygges det opp et muntlig og skriftlig ordforråd. Instruksjoner er lest inn på somali, farsi, dari, kurdisk, arabisk, russisk, thai, urdu, engelsk og norsk.

Start gir en rask og enkel innføring i det norske språket og en god basis for den videre språkopplæringen. Deltakerne lærer sentrale begreper, høyfrekvente høflighetsfraser, uttale og enkel grammatikk.

 • Start er bygget opp rundt en videohistorie i elleve episoder der deltakerne lærer å presentere seg, fortelle hvor de kommer fra, takke, spørre, telle, ukedagene, klokka osv. Kurset er drillpreget, har mengdetreningsoppgaver og er godt egnet for repetisjon.

Allmenn er et kurs i norsk og samfunnskunnskap som følger trygg progresjon og dekker nivåene A1, A2 og B1. Kurset er bygget opp av rundt 100 videoepisoder der interaktive oppgaver, lyd og bilder gjør språkundervisningen motiverende og effektiv.

Arbeidsliv gir deltakerne en innføring i arbeidsnorsk for flere ulike yrkesgrupper, som blant annet:

 • Arbeidslivets ABC
 • HMS Bygg og anlegg
 • Kantine
 • Trafikkopplæring
 • Truckfører

Arbeidslivets ABC inneholder nyttig informasjon for nyansatte og for dem som er på vei inn i det norske arbeidslivet. Kurset fokuserer på kommunikasjon i arbeidslivet, kulturelle koder, arbeidsmiljøloven, HMS, forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, CV og jobbintervju, og mye mer. 

Tester er innplasseringstester, som brukes for inntak og plassering på riktig nivå i norskopplæringen. Testene kartlegger deltakeren i lese- og lytteforståelse, grammatikk og skriftlig produksjon. Finnes også i engelsk og matematikk for inntak til grunn- og videregående skole.