Samarbeidet med Carpe Diem Demenslandsby er i en oppstartsfase, der vi på sikt ønsker å få til et samarbeid på flere arenaer slik at vi kan drive egnede arbeidstreningsarenaer til gode for den enkelte, arbeidsplassen og samfunnet for øvrig. 

For mer informasjon om dette prosjektet ta kontakt med oss.