Ris og ros

Dersom du har tilbakemeldinger til oss, av positiv eller negativ karakter kan du sende inn til oss via dette skjema. Tilbakemeldingen blir behandlet konfidensielt av HR sjef, så lenge ikke noe annet ønskes. Kontaktinfo til den enkelte medarbeider finner du under "Om oss / Ansatte"