Viktige arbeidsoppgaver:

Tett oppfølging av arbeidsledere i teamet
Ansvar for teamets samlede kundeportefølje
Følge opp og utvikle teamets arbeid på en måte som skaper et godt arbeidsmiljø
HMS og kvalitetssikring i tråd med eQuass Assurance
 

Stillingen har personalansvar for VTA-ansatte, herunder ansvar for:

Bidra til at VTA-ansatte opplever (økt) mestring gjennom arbeidsoppgavene
Utarbeide og følge opp individuelle og målbare utviklingsplaner
Planlegge og tilrettelegge for produksjon, utvikling og trivsel
 

Ønskede kvalifikasjoner:

Utdanning innen relevante fagområder (f.eks. innen salg og markedsføring, tekniske fag, pedagogikk eller arbeidsinkludering)
Fordel med noen års erfaring innen produksjonsrettet arbeid
Veiledningskompetanse og praktiske ferdigheter
Det vil være en fordel med et bredt kontaktnett innen næringslivet i Asker og Bærum
Gode relasjonsferdigheter

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Du må kunne stå inne for Arbas verdigrunnlag og handle og opptre deretter. Politiattest må fremvises før ansettelse.

Vi tilbyr:

En krevende, spennende og meningsfull jobb i et levende miljø.

Gode påvirknings- og utviklingsmuligheter. God pensjonsordning.

Arbeidssted: Løxaveien 12, 1351 Rud.

Ønskelig oppstart: snarlig

For mer informasjon, se www.arba.no.