Viktige arbeidsoppgaver:

 • Drifte og videreutvikle sykkelverkstedet ReSykkelert
 • Planlegge og tilrettelegge for produksjon, utvikling og trivsel
 • Personalansvar for VTA-ansatte
 • Bidra til at VTA-ansatte opplever (økt) mestring gjennom arbeidsoppgavene
 • Utarbeide og følge opp individuelle utviklingsplaner sammen med fagansvarlig
 • Praktisk veiledning og opplæring av AFT deltakere.
 • Holde sosiale medier og andre informasjonskanaler oppdatert

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi søker etter en utpreget praktisk anlagt person. For øvrig ønsker vi:

 • Erfaring innen sykkelreparasjon/sykkelmekanikk eller annen relevant mekanisk/praktisk erfaring. Du har gjerne erfaring med el-sykler
 • Det vil være en fordel med veiledningskompetanse
 • Kompetanse på bruk av sosiale medier og andre informasjonskanaler

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Du må kunne stå inne for Arbas verdigrunnlag og handle og opptre deretter. Politiattest må fremvises før ansettelse.

Vi tilbyr:

 • En krevende, spennende og meningsfull jobb i et levende miljø.
 • Gode påvirknings- og utviklingsmuligheter i stillingene.
 • God pensjonsordning.

Arbeidssted: Baker Østbys vei 10, 1351 Rud.
Ønskelig oppstart: våren 2022.

Ved spørsmål om stillingen, kontakt:

Fagleder VTA Therese Gallala, mobil 942 17 694, epost tga@arba.no 
Arbeidsleder ReSykkelert: Frans Vodde, mobil 915 34 739, e-post fvo@arba.no

Søknad med CV sendes hhu@arba.no innen 25. oktober 2021. Merk emnefelt med Søknad arbeidsleder