Arba er Asker og Bærums største arbeids- og inkluderingsbedrift, med 80 ordinært ansatte og 116 ansatte i Tilrettelagt arbeid (TA). Vi har bred erfaring og høy kompetanse innen arbeidsinkludering.  

Vårt samfunnsoppdrag er å gi mennesker mulighet til å få, beholde og utvikle seg gjennom arbeid.  

TA står i en spennende omstilling hvor vi bl.a har satt fokus på hvordan vi best kan utvikle arbeidstakerne i Tilrettelagt arbeid. Målet er at vi skal være blant de beste i landet på det. 

Stillingens formål 

 • Karriereveileder skal bidra til at de arbeidstakerne som ønsker det, får prøve seg i ordinært arbeidsliv  

 • Karriereveileder skal bidra med å utvikle og sikre kvaliteten på karriereveiledningen  

 • Karriereveileder skal arbeide målrettet for at arbeidstakerne får et utviklingsløp på tvers av interne og eksterne arenaer som gir relevant arbeidstrening og kompetanseheving. 

 • Karriereveileder skal bidra med kompetanse og erfaring for å utvikle og løfte kvaliteten i organisasjonen som helhet 

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder  

 • Personalansvar for egen portefølje med arbeidstakere 

 • Dokumentasjon og rapportering til NAV 

 • Bidra til at arbeidstakere får relevant fagutdanning/prekvalifisering internt og eksternt 

 • Systematisk oppfølging og bruk av verktøy i digitalt fagsystem 

 • Legge til rette for individuelle jobbønsker 

 • Kontinuerlig arbeid med karriereutvikling for arbeidstakerne i tilrettelagt arbeid 

 • Kontakt og samarbeid med lokalt næringsliv 

 • Støtte og veilede kolleger med deres porteføljer  

 • Bidra med å utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom ulike pedagogiske læringsmodeller og ved bruk av digitale verktøy 

 • Samarbeid med fagmiljøer, hjelpeinstanser/tjenesteytere 

Ønskede kvalifikasjoner og erfaringer  

 • Relevant 3-årig høyere utdanning (f.eks. pedagogikk, sosialt arbeid, arbeidsinkludering) 

 • Erfaring fra arbeid med mennesker som har kognitive funksjonsnedsettelser eller psykiske helseutfordringer  

 • Solid rådgiver- og veiledningskompetanse 

 • Sterk motivasjon og interesse for å jobbe med mennesker i et utviklingsperspektiv 

 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner 

 • Relasjonelle ferdigheter som fremmer et godt samarbeid internt og eksternt 

 • God kompetanse i bruk av digitale verktøy   

Stillingen er en del av bedriftens fagavdeling.  

Vi i Arba kan tilby deg: 

 • En spennende jobb med store påvirkningsmuligheter 

 • Gode muligheter for personlig utvikling 

 • Engasjerte, kompetente og trivelige kollegaer 

 • God pensjonsordning 

Politiattest må fremvises før ansettelse. 

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 • Cato Skeie, konstituert leder Tilrettelagt arbeid, tlf. 92051563 

 • Aurora Stensaas, fagleder Tilrettelagt arbeid, tlf 93225202 

Søknad med CV sendes hhu@arba.no senest mandag 13. mai  

Merk emnefelt med "Søknad Karriereveileder"