Vi har behov for to veiledere, en i fast stilling og en til et vikariat. Som jobbveileder får du mulighet til å bidra til at mennesker utenfor arbeidslivet får og beholder en jobb. Kontakt og samarbeid med arbeidsgivere er en viktig del av jobben. Du må trives med å kombinere veiledning og oppfølging med det å markedsføre jobbsøkere overfor arbeidsgivere.

Målgruppen er jobbsøkere som har behov for bistand til å komme ut i jobb. Bakgrunnen kan være lite nettverk, lav sosial kompetanse, avbrutt eller lite skolegang, helsemessige utfordringer, eller svake norskkunnskaper. Disse vil ha behov for individuell oppfølging over tid for å kunne komme i en positiv prosess.

Du har et sterkt engasjement for å bidra til at mennesker får muligheten til å følge sine egne ønsker og ta gode utdannings- og yrkesvalg. Du er løsningsfokusert, kreativ, ha god oversikt og byr på deg selv i møte med andre.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning på høgskolenivå
 • Et bredt kontaktnett innen næringslivet i Asker og Bærum
 • God digital kompetanse
 • God kunnskap innen sosiale medier og bruken av dem
 • Førerkort klasse B

Viktige arbeidsoppgaver:

 • Motivere, inspirere, veilede og følge opp jobbsøkere på veien mot fast arbeid
 • Karriereveiledning
 • Tett samarbeid med arbeidsgivere
 • Ta kontakt med nye arbeidsgivere ved å banke dører eller via telefon
 • Aktiv bruk av sosiale medier og digital oppfølging
 • Utarbeide individuelle, målbare utviklingsplaner
 • Rapportskriving etter gjeldende frister
 • Dokumentere resultater

Vi jobber etter metodene Supported Employement (SE) og Individual Placement and Support (IPS) og det er en fordel om du har erfaring med en av disse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Du må kunne stå inne for Arbas verdigrunnlag og handle og opptre deretter.

Vi tilbyr:

 • En krevende, spennende og meningsfull jobb i et levende fagmiljø
 • Gode påvirknings- og utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning.

Oppstart: etter nærmere avtale.