ARBA SØKER NY JOBBVEILEDER TIL UNG I JOBB (100 %, fast stilling)
Søknadsfrist 10. november 2021

Ønsker du å bidra til at unge mennesker kommer ut i jobb og utdanning?

Som jobbveileder i UNG I JOBB får du mulighet til å bidra til at unge som står uten arbeid og utdanning øker sine muligheter og inkluderes i arbeidslivet. Kontakt og samarbeid med arbeidsgivere er en viktig del av jobben. Du må trives med å kombinere veiledning og oppfølging med markedsføring av jobbsøkere og samfunnsansvaret overfor arbeidsgivere.

Målgruppen er unge jobbsøkere mellom 18-30 år, som bor i Bærum, og som har behov for din støtte på veien ut i arbeidslivet. Bakgrunnen kan være avbrutt skolegang, svake norskkunnskaper, lite nettverk, lav sosial kompetanse eller andre helsemessige utfordringer. Disse vil ha nytte av individuell oppfølging og evt. tilrettelegging over tid for. Grunnleggende metode for oppfølgingen er Supported Employment.

Du er en tillitsvekkende relasjonsbygger, og du har et sterkt engasjement for å bidra til at unge mennesker får muligheten til å følge sine egne ønsker og ta gode utdannings- og yrkesvalg. Du er løsningsorienter og byr på deg selv i møte med andre.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning på høgskolenivå
 • Bred kjennskap til næringslivet i Asker og Bærum
 • God kunnskap om bruk av sosiale medier
 • Førerkort klasse B og egen bil

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det er ønskelig med kunnskap/erfaring innen Supported Employement (SE) og/eller Individual Placement and Support (IPS).

Viktige arbeidsoppgaver:

 • Motivere, inspirere, veilede og følge opp jobbsøkere på veien mot lønnet arbeid
 • Oppsøkende kontakt og tett samarbeid med arbeidsgivere
 • Utarbeide individuelle og målbare utviklingsplaner
 • Aktiv bruk av sosiale medier
 • Rapportskriving og dokumentasjon av resultater
 • Samarbeid med Nav og øvrig hjelpeapparat

Vi tilbyr:

 • En spennende og meningsfull jobb i et levende fagmiljø
 • Gode påvirknings og utviklingsmuligheter i stillingen
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning

Oppstart etter avtale.

For mer informasjon om Arba og UNG I JOBB, se www.arba.no eller ungijobb.no   

Ved spørsmål om stillingene, kontakt:

Avdelingsleder Maja Rasmussen, 938 73 133, e-post mra@arba.no 
HR-sjef Cato Skeie, 920 51 563, e-post csk@arba.no

Søknad med CV sendes hhu@arba.no  innen 19. november 2021. 
Merk emnefeltet med Søknad jobbveileder UNG I JOBB