Det handler om noe som er større enn oss selv. Det handler om å bygge verdier, og om det som ikke bare kan måles i kroner og øre. Vi er eid av det offentlige og er til for folk flest. ​

Det å hjelpe folk med å få og stå i jobb er noe av det viktigste vi gjør for hverandre og for fellesskapet. ​

Sammen har vi kraften til å drive frem nye løsninger – for et samfunn der ingen står utenfor.​