Det svært vellykkede tiltaket UNG I JOBB på Løkketangen i Sandvika vekker interesse hos mange, også FrP sine topper. UNG I JOBB tilbyr et drop-in tilbud for ungdom mellom 18-30 boende i Bærum, som har falt ut av skole eller arbeid. 

Siden tilbudets oppstart i 2011 har veilederne hos UNG I JOBB hjulpet over 1000 unge til jobb eller til utdanning. Og i 2022 hadde de en formidling på 86%. 

Les mer om tilbudet på UNG I JOBB sine hjemmesider. 

UIJ