Gjennom dette fikk vi formidlet viktigheten med arbeidsinkludering, skapte nye bedriftsrelasjoner og var synlige.

Maxbo er en svært inkluderende arbeidsgiver og samarbeidet gjør at flere av våre jobbsøkere får innpass til jobber i varehuset.