Monica Mæland har tidligere hatt flere viktige posisjoner i norsk politikk. Mæland var byrådsleder i Bergen fra 2003 til 2013. Fra 2013 til 2021 var hun næringsminister, kommunal- og moderniseringsminister og justis- og beredskapsminister i Erna Solbergs to regjeringsperioder. Mæland er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, og kom fra stillingen som partner i Schjødt til å bli administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

Som kommunal- og moderniseringsminister i Erna Solbergs regjering hadde hun blant annet ansvar for «Inkluderingsdugnaden». Dette var en nasjonal innsats som ble lansert i 2018 for å få flere personer med nedsatt arbeidsevne inn i arbeidsmarkedet.
Gjennom inkluderingsdugnaden, integreringsløftet og ny kompetansepolitikk ville regjeringen sikre at folk ikke støtes ut av arbeidslivet og at flere ble inkludert. Staten skulle blant annet gå foran med at 5 % av alle nyansatte skulle ha nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en». – Alle kjenner noen som ikke får plass i arbeidslivet. Det å være en del av et fellesskap er viktig. Det betyr mye for enkeltmenneske å være i jobb, men det betyr også mye for samfunnet at flere blir inkludert i arbeidslivet, sier Mæland.

Hun uttrykker at hun er veldig glad for å bli med i styret i Kopano. – Det er mye ved Kopano som tiltaler meg. Det er fint at arbeids- og inkluderingsbedrifter samarbeider nasjonalt og deler erfaringer for å sammen få enda flere i jobb. Jeg har fått noen henvendelser om styreverv etter jeg gikk ut av politikken, men har ikke takket ja til mange på grunn av min nåværende jobbsituasjon hvor jeg har fått en veldig spennende, men krevende stilling i Bergen Næringsråd. Dette vervet ville jeg derimot ikke takke nei til, og jeg ser frem til å bidra her fremover, sier Mæland.