Helsebegrepet er komplekst. Vi tenker gjerne at helse er det motsatte av sykdom, at helse handler om å holde seg frisk.

Samtidig vet vi at fysisk og psykisk helse – som alle har – henger sammen og påvirker livskvaliteten på ulike måter.

Subjektiv opplevelse påvirker helsa

Ifølge forsker i folkehelse og studieleder ved OsloMet, Victoria Telle Hjellset, er kjernen i livskvalitet knyttet til hvordan hver enkelt reflekterer rundt- og håndterer egen helse.

Det er den subjektive opplevelsen som er viktig.

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer helse som «en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom».

– Helse kommer fra det gammelnorske ordet heil og handler i stor grad om helhet. Det handler om min opplevelse av hvordan min kropp, fysisk, psykisk og sosialt, fungerer i forhold til egne forventninger, utfordringer og krav i hverdagen.

Magisk effekt

Helse er kanskje ikke noe vi tenker så mye på i det daglige, før den begynner å skape problemer og utfordringer. Først da blir mange av oss virkelig bevisst vår egen helse, sier Telle Hjellset.

Ifølge Folkehelseinstituttet kan den subjektive livskvaliteten variere fra god til dårlig. Selv under sykdom, tross helseplager og andre belastninger, kan personer oppleve at de har god livskvalitet.

Positive opplevelser og følelser knyttet til eget liv og livssituasjon synes å ha en sammenheng med bedre fysisk helse og færre psykiske plager og lidelser.

– Mestring har en magisk effekt på helsen, immunsystem, hormonsystem og nervesystem. Mange fysiologiske variabler endres fordelaktig når vi opplever mestring, sier hun. 

Les hele artikkelen og hør podcasten her.