Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. 

– Vi er utrolig stolte av den anerkjennelsen som ligger i det. Mangfold er en helt naturlig del av arbeidet for oss i Strawberry, men dette gir oss en motivasjon for å strekke oss enda lenger for å skape et mer inkluderende arbeidsmiljø, sier Eirik Bogsnes, Executive Vice President, Hotel Services i Strawberry.

Juryen trekker frem at Strawberry jobber systematisk og lederforankret med mangfold og at de har etablert systemer for å finne og løfte frem talenter som bidrar til økt mangfold. 

Flere hundre får arbeidstrening hvert år

Et av systemene som bidrar til  å finne talenter på utsiden av arbeidslivet er en inkluderingshub som de har utviklet i samarbeid med OsloKollega.

– På Comfort Hotel Børsparken har vi et samarbeid med OsloKollega om arbeidstrening. Her får noen hundre kandidater arbeidstrening hvert eneste år, og vi er så heldige at vi får med oss rundt 1/3 av disse inn i vanlige jobber i Strawberry etter endt arbeidstrening, sier Bogsnes.

Norges viktigste hotell

Av den grunn beskriver Comfort Hotel Børsparken seg som Norges viktigste hotell. Ifølge hotellsjefen er inkluderingsarbeidet ikke bare viktig for rekrutteringen, men effektene av en mangfoldig kultur bidrar også til nye perspektiver og effektiv læring. 

– Når man skal løse en problemstilling eller en oppgave får man veldig mange forskjellige innfallsvinkler og perspektiv. Det er veldig lærerikt, sier Emelie Hamberg, General Manager på Comfort Hotel Børsparken.

Næringslivet trenger arbeidskraft – 650.000 står utenfor arbeidslivet 

Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse for våren 2023 er overnatting og servering en av de bransjene med størst behov for ansatte. De mangler over 3500 ansatte og over 20 prosent av bedriftene oppgir at de har store rekrutteringsutfordringer. Samtidig står over 650.000 mennesker på utsiden av arbeidslivet.

– Skal næringslivet klare å håndtere viktige arbeidsoppgaver i årene som kommer, er vi nødt til å mobilisere den enorme arbeidskraftreserven som finnes i utenforskapet. Det krever litt tilrettelegging for å lykkes, men når vi ser hva vi får til sammen med Strawberry, er det ingen tvil om at potensialet er enormt, sier Andreas Berfenstam, daglig leder i OsloKollega Utvikling. 

Han er stolt av at samarbeidet med OsloKollega trekkes frem som et viktig bidrag i mangfoldsarbeidet til Strawberry.

– Strawberry er et forbilde som viser at arbeidsinkludering ikke bare er mulig, men faktisk helt nødvendig for å løse fremtidens bemanningsbehov, sier Berfenstam.