Arba er stolt av Kløverbakken barnehage og deres arbeid med Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK). Det er også tydelig at ASK gir stor glede og nytte for alle barn som ennå ikke har utviklet talespråk.

Hva er ASK? 

ASK står for Alternativ og Supplerende Kommunikasjon og inkluderer ulike metoder og verktøy som brukes for å støtte og erstatte tale. Dette kan inkludere bruk av tegnspråk, bilder, symboler og teknologiske hjelpemidler. 

Fordeler ved ASK i Kløverbakken barnehage 

  • Bedre Kommunikasjon: ASK gir barna muligheten til å kommunisere effektivt med både andre barn og voksne. Dette er spesielt viktig for barn med autisme og minoritetsbarn, men også for alle barn som ennå ikke har utviklet talespråk. 

  • Økt Samhandling: Ved å bruke ASK kan barna samhandle bedre med hverandre, noe som fremmer sosial utvikling og inkludering. 

  • Forberedelse til Skole: Kløverbakken barnehage har et tett samarbeid med Emma Hjort skole. Ann-Kristin Evans, styrer i barnehagen, har gitt opplæring til Emma Hjort skole i hvordan de bruker ASK. Dette sikrer en smidig overgang når barna begynner på skolen, da arbeidet med ASK kan fortsette der. 

En bok for fremtiden 

Barnehagen har også startet et spennende prosjekt med å lage en personlig bok for hvert barn som har ASK vedtak. Denne boken følger barnet videre til skolen og inneholder viktige verktøy og metoder som barnet er vant til å bruke. Dette bidrar til kontinuitet i barnas kommunikasjon og at de som møter barnet på skolen kan lettere bli kjent med barnet.  

ASK og foreldre 

ASK viser seg også å være en verdifull ressurs i kommunikasjonen med foreldre av utenlandsk opprinnelse, spesielt de som er analfabeter eller ikke behersker norsk. Dette styrker samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet, noe som er avgjørende for barnas utvikling og trivsel. 

Fremtiden 

Kløverbakken barnehage er et strålende eksempel på hvordan innovative kommunikasjonsmetoder kan forbedre hverdagen for både barn og voksne. Vi er svært stolt av det arbeidet som gjøres her, og vi ser frem til å fortsette å støtte og utvikle dette initiativet. 

Ta kontakt med styrer i Kløverbakken barnehage for mer informasjon.