Fornebu Senter byr på en samling av 70 butikker, inkludert en rekke spisesteder samt lege- og tannlegekontorer.

Vi hadde gleden av å ha hele 43 butikkledere til stede under vårt møte, og responsen var strålende! Vårt samarbeid følges nøye opp av senterleder og markedskoordinator på senteret, i tillegg til våre dedikerte kolleger Øystein og Lise M.K.

Det var spesielt gledelig å høre historien fra en av butikklederne som tidligere hadde vært en del av et tilsvarende tiltak, og som nå har nådd drømmen om å bli butikkleder. Fantastisk!

Vi ser frem til fortsettelsen og er ivrige etter å knytte til oss flere fantastiske samarbeidspartnere. Sammen kan vi bidra til å skape flere arbeidsmuligheter og, ikke minst, forbedre livskvaliteten til mange.