I prosjektperioden fra juni til desember 2023 innreder vi Punkt Fornebu som et hjem med brukte møbler og inventar fra innbyggerne i Bærum. 

Hver dag leverer Bærumsfolk fullt brukbare møbler, sportsutstyr, leker og mye mer til Isi gjenvinningsstasjon. Gjennom dette prosjektet ønsker Bærum kommune ved Agnes Annsdatter å sette fokus på ombruk og gjenbruk.

Les mer om prosjketet her