Vi ønsker å gratulere en av våre ansatte Petter Baumann Haavik, som deltok i samtlige apparatøvelser. Petters enestående prestasjon på skranke, frittstående, hopp, bøylehest, svingstang og ringer, er et strålende eksempel på utholdenhet og dyktighet innen gymnastikk. 

Arba har søkelys på fysisk aktivitet, vi er opptatt av å fremme god fysisk helse. Trisome Games 2024 minner oss om den viktige rollen fysisk aktivitet spiller i å fremme både fysisk og mental helse. Forskning viser tydelig at regelmessig trening ikke bare reduserer stress og forbedrer humøret, men også bidrar til bedre kognitiv funksjon og økt selvfølelse.

Vi fortsetter å oppmuntre til fysisk aktivitet både på arbeidsplassen og i fritiden, og vi applauderer alle utøverne som deltok i Trisome Games 2024. Gjennom å fremme et miljø som verdsetter god fysisk og psykisk helse, kan vi alle bidra til å skape et samfunn som oppmuntrer til inkludering på og utenfor arbeidsplassen.