Torsdag ble Fornebu HUB offisielt åpnet ved ordfører Lisbeth Hammer Krogh. Og som samarbeidspartner i dette prosjektet overvar Arba åpningen. 

Det grønne skiftet

Nærmere 40 % av de direkte utslippene i Bærum kommune kommer fra tunge kjøretøy og varebiler. Mange av disse kjøretøyene frakter mye «luft» og vareleveransene er dårlig koordinert. Derfor har kommunen etablert en HUB i samarbeid med Bytjenester og Aker Property Group  ved inngangen til Fornebu der varer kan lastes over i mindre utslippsfrie kjøretøy, som droner, sykler og el.biler. 

Sosial bærekraft

Ansvarlig for tjenesteutvikling i Arba, Vibeke Vestgård og prosjektleder Trond Snesrud fra Bytjenester jobber sammen for å inkludere sosial bærekraft i dette prosjektet, der Arba kan bidra med arbeidskraft i HUB`en. 

Her kan du se Arba sin presentasjon fra åpningen. 

Vi applauderer kommunen for å satse på grønn og sosial bærekraft. Og ser frem til videre samarbeid med Bytjenester for utvikling av gode inkluderende arbeidsplasser.