Gruppen fikk en omvisning i kontor- og produksjonslokalene i Baker Østbys vei på Rud. Først i avdelingen til Arba Grafisk, hvor de kan tilby det meste innen grafiske produkter som design, skilt, dekor, trykksaker og masse mer. I grafisk avdeling jobber arbeidslederne tett på alle lærlinger, lærekandidater og mennesker, som av forskjellige grunner trenger en form for tilrettelegging. Dette gir en solid tilleggsverdi i form av sosial bærekraft.

Deretter fikk gruppen høre og se hvordan de jobber på Jobbfrukt. Jobbfrukt pakker og kjører ut hele 800 jobbfruktkurver til bedrifter i Asker og Bærum hver eneste uke. 

Vår kollega Monika fortalte om sin personlige reise som ansatt hos Arba. Hennes utgangspunkt var maktesløshet etter å ha sittet hjemme i tre år og søkt hundrevis av jobber uten å få napp. Hun manglet både erfaring og kompetanse. Nå er hun etablert i en tilrettelagt jobb hos Arba og tilegner seg både kompetanse og erfaring hver eneste dag! Hun har også fått et verv som tillitsvalgt i avdelingen hun jobber. 

Avslutningsvis fikk vi fortelle om satsningen i Kopano, som Arba nå er en del av. Kopano er en landsdekkende kjede bestående av Norges ledende arbeids- og inkluderingsbedrifter, eid av det offentlige, med utbytteforbud. I Kopano finnes over 5.000 tiltaksplasser, 1.400 ansatte og alle jobber sammen for å dele kompetanse og erfaringer. 

Vi takker for besøket og engasjementet for arbeidet vi gjør, og ser fram til neste besøk!