Vi trenger en barnehagemedarbeider i 100% fast stilling på småbarnsavdeling fra 1. februar 2023. Det er mulighet for å starte tidligere, ta kontakt med styrer.

Kløverbakken barnehage deltar i satsningen "TETT PÅ - Kvalitet i Bærumsbarnehagen". TETT PÅ" gir tett oppfølging av alle avdelinger og ansatte i form av observasjoner med konkrete tilbakemeldinger, systematisk veiledning og høyt faglig fokus. Prosjektet baserer seg på refleksjon rundt egen praksis, som skal bedre kvaliteten i relasjonen mellom voksne og barn. Som barnehagelærer blir du en viktig del av dette kvalitetsarbeidet, og skal veilede personalet på egen avdeling. Barnehagelærer er med i ledernettverk i barnehagen og har egen veileder i dette arbeidet.

I tillegg til å være med i "TETT PÅ" er våre satsningsområder: Språk og kommunikasjon, Lek og Danning (selvtillit og selvfølelse).

Du kan også lese om oss her; Barnehagefakta

Vi ser etter deg som:
 • Er relasjonsorientert, med gode samarbeidsevner
 • Har faglige ambisjoner og hjerte for det du driver med
 • Håndterer flere ting på en gang i en hektisk hverdag
 • Er tålmodig, omsorgsfull og respektfull overfor barna, foreldrene og kolleger

 

Arbeidsoppgaver:
 • Jobbe for at barn sikres et godt utviklings- og læringsmiljø
 • Utføre tiltak som er bestemt i barnehagens planer
 • Vise omsorg for det enkelte barn, samt jobbe for gode relasjoner i barnegruppa
 • Kan tillegges ulike oppgaver ut fra sin kompetanse
 • Ta imot veiledning fra pedagogisk leder og styrer
 • Gi praktisk veiledning til jobbsøkere i hverdagssituasjonene i barnehagen
 • Medvirke til at barnehagens samarbeid med foresatte, barn, personale og andre instanser blir best mulig
 • Delta aktivt i forhold til plandokumentene i barnehagen
 • Være en god rollemodell for barna

 

Vi tilbyr:
 • Et godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Samarbeid med kunnskapsrike, entusiastiske og hjertevarme ansatte som ønsker å bidra i utviklingen av hvert enkelt barn og gi dem trygghet, god selvfølelse og gode barndomsminner.
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons og forsikringsordninger

 

Kvalifikasjoner:
 • Gjerne barne- og ungdomsarbeider utdannelse
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia, må ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig.

Gyldig politiattest iht. § 19 i Barnehageloven må fremlegges før tiltredelse. Barnehagens adresse er: Tobias Kupfersvei 2, 1336 Sandvika. 

Ved spørsmål om stillingen: 

Ann-Kristin Evans, tlf.: 47034051, e-post: aev@arba.no
Søknad med CV sendes: hhu@arba.no innen 05.12.2022.
Merk emnefeltet med Barnehagemedarbeider