Kombinerer kompetanse for større effekt

Arba har bred og lang erfaring innen arbeidsinkludering og veiledning av mennesker som av ulike grunner står utenfor arbeidsmarkedet. Asker Fotball har på sin side flere vellykkede inkluderingstiltak, som Gatelaget Asker og Asker United. Ved å dele kompetanse og plattformer, tror vi at vi kan nå ut til enda flere og gjøre en større forskjell.

Og gjennom sitt nettverk med næringslivet har Asker Fotball muligheten til å åpne dører for ansettelse og praksisplasser for dem som har falt utenfor jobbmarkedet. Dette kan gi mennesker verdifull arbeidserfaring og en vei tilbake til arbeidslivet.

«Idrettsnettverkene vi har inngått samarbeid med, har vist seg å gi gode resultater for å komme i jobb eller til utdanning. Vi er veldig glade for at Asker Fotball tar samfunnsoppdraget på alvor»  Adm. dir Arba, Trond H. Gabrielsen

Et felles mål

Sammen skal vi jobbe for et mer inkluderende samfunn der ingen står utenfor. Vi ser frem til å kombinere våre ressurser og nettverk for å skape flere muligheter for de som trenger det mest.

«Vi i Asker Fotball har i mer enn 10 år vært opptatt av sosialt engasjement ….

Begrep som sosial bærekraft og ikke minst å arbeide forbyggende for å redusere utenforskap – har blitt en viktig del av klubbens DNA. Vi er stolte av å etablere et samarbeid med ARBA, og er sikker på at vi har mye å lære. -Samtidig både tror og håper vi, at vi kan bidra til Arbas aktivitet», sier daglig leder i Asker Fotball Rolf-Magne Walstad.

Gleder oss til samarbeidet

Partnerskapet markerer et viktig skritt mot å bygge et samfunn hvor alle får en sjanse til å delta aktivt i arbeidslivet og oppleve tilhørighet. Vi gleder oss til samarbeidet.

For mer informasjon om våre prosjekter og hvordan du kan bidra, følg med på våre nettsider og sosiale medier.

Asker Gatelag

For deg som ønsker deg et bedre liv med flere dager uten rus. Ønsker velkommen til nye spillere. Trening man – ons – fre kl 1100-1200, avslutter med gratis lunch.

Asker United

For deg som har en utviklingshemming og er 18 år og eldre. Trening hver mandag kl 18. Ønsker nye spillere velkommen!

Aktive lokalsamfunn

trening og fysisk aktivitet for barn og unge med mål om å forebygge utenforskap, samt skape bedre helse og oppvekstmiljø.