Kurset

Kursopplegget er fleksibelt og kan sammenliknes med en «hop-on/hop-off tour», der deltaker hopper på og av når det passer for den enkelte. Hver stasjon eller kursdag har et tettpakket innhold. Nytt i denne kursrunden er at vi skal ha en dreining mot arbeidsnorsk og den praktiske språkbruken.  Arbeidsnorsk er språkopplæring for minoritetsspråklige arbeidstakere

Migranorsk 

Samtlige deltakere blir registrert inn i læreverket «Migranorsk» (fra Fagbokforlaget). Der får de lytte, lese og løse grammatikkoppgaver på sitt nivå. Dette er en god øvelse fordi man i tillegg til å få økt ordforråd forberedes til å avlegge nasjonale norskprøver, som foregår digitalt.

Målsetting

Målet er å støtte deltakerne med å heve språkkompetansen på veien mot studier, praksis og jobb. Undervisningen blir lagt opp individualisert med bruk av faguttrykk, uttrykk man ofte møter på arbeidsplasser og skrevne/uskrevne regler i arbeidslivet. Målet er at Arbas deltakere skal ha en solid progresjon i språkinnlæring både på vei mot arbeids- og samfunnslivet og mot de nasjonale norskprøvene.

Vi legger til grunn at all læring skal være morro!