Arba Grafisk, ledet av Nina Jacobsen, har hatt jobben med å skilte og foliere hele det nye Radiumhospitalet. Dette innebærer å dekke hele 45 000 m² med skilting for å gjøre det enkelt for pasienter og pårørende å finne fram. Arbeidet startet i februar og forventes ferdig til høsten.

Arba Grafisk har fem faste ansatte som arbeider på prosjektet, i tillegg til flere lærlinger og jobbsøkere som får verdifull arbeidstrening. For disse gir prosjektet spennende og krevende oppgaver som beriker deres kompetanse og erfaring.

Skilting av et sykehus er en kompleks oppgave som må gjennomføres etappevis, ettersom ikke hele sykehuset er åpnet og tatt i bruk ennå. Dette krever en kombinasjon av langsiktig planlegging og kortsiktige løsninger for å sikre god skilting i de delene som allerede er i bruk.

Arba Grafisk har hatt et svært tett samarbeid med sykehuset, med ukentlige møter og daglige telefonsamtaler for å finne de beste løsningene for pasienter og pårørende.

Til nå er det satt opp rundt 4 000 dørskilt, nisjer og folie, inkludert skilting av cirka 2 100 dører og 600 meter med frostet folie fordelt på 700 felt.

Sykehuset uttrykker stor tilfredshet med arbeidet og samarbeidet med Arba Grafisk, og rapporterer at de er 110 % fornøyd.

De store vindusflatene på sykehuset er foliert med motiver fra naturen, som fjell, skog og fjord, for å skape en atmosfære av ro og balanse.

Ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog, uttaler følgende om prosjektet:

Jeg kjenner på en enorm stolthet over at Arba har utført denne jobben. Innsikten i det arbeidet som ligger bak; design, presentasjon, uttrykk og tankekraft. Arbeidet som Arba Grafisk har utført, har fått stor oppmerksomhet, og det gleder meg å høre at flere store prosjekter kan ligge på trappene. Jeg imponeres av profesjonaliteten i arbeidet, spennende materialvalg i skiltingen og aller mest den brede involveringen av lærlinger og andre jobbsøkere som er tilknyttet Arba. All honnør til Arba Grafisk. Dette er bare så moro.

Fakta om det nye Radiumhospitalet:

Det bygges nytt klinikk- og protonbygg ved Radiumhospitalet. Byggherre er Helse Sør-Øst. De nye byggene skal virke i en helhet med eksisterende bygg når de tas i bruk til høsten.

Forberedende arbeider på området startet i 2018. Ny hovedinngang og servicearealer åpnet 22. mai i år mens sengeposter, poliklinikk, operasjon med mer flytter inn i høst.

Kapasiteter:

  • 155 senger
  • 61 poliklinikkrom
  • 50 dagplasser
  • 20 overvåkningsrom
  • 10 operasjonsstuer


Oslo universitetssykehus starter med protonbehandling ved Radiumhospitalet våren 2025. Dette er en ny type strålebehandling i Norge som egner seg spesielt godt til barn og unge, og pasienter med kreft i hode- og halsområdet. Protonbehandling skal også tilbys ved Haukeland universitetssjukehus, og etableres som en flerregional behandlingstjeneste som sikrer lik tilgang uavhengig av hvor i landet pasienten bor.

Kilde: Oslo universitetssykehus

Arba

Arba