Etter en offentlig anbudsrunde i Bergen og omkringliggende kommuner, var det ønske om en ny leverandør av trykksaker. Etter den reserverte anbudsrunden, falt valget på Arba Grafisk!

Kontrakten er reservert for virksomheter med hovedformål å integrere funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer i arbeidslivet.

Avtalen gjelder levering av trykkeritjenester og trykksaker. Følgende kommuner er inkludert i rammeavtalen: Askøy, Austrheim, Øygarden og Ullensvang, i tillegg til Betaninen rehabilitering og sykehjem og Havforskningsinstituttet. 

Et reservert anbud refererer til en type anbudsprosess der bare visse leverandører eller organisasjoner får lov til å delta. Denne begrensningen kan være basert på forskjellige kriterier, for eksempel geografisk beliggenhet, bransjetilhørighet eller spesifikke kvalifikasjoner.

Reserverte anbud brukes vanligvis når det offentlige ønsker å fremme konkurranse blant visse grupper eller fremme inkludering av mindre virksomheter eller minoritetsdrevne bedrifter. Dette kan være tilfelle når myndighetene ønsker å støtte lokale leverandører eller oppmuntre til mangfold og likestilling i anskaffelsesprosessen.