JOBB FOR ALLE

Vårt samfunnsoppdrag er å gi mennesker mulighet til å få, beholde og utvikle seg gjennom arbeid.